• مهدکودک و پیش دبستان

  شماره های تماس: 88696232 - 88699776 - 88696240 - 886962441
  شماره فکس: 88696336

  مجتمع دخترانه (دبستان، دوره متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی)

  شماره های تماس: 9 - 88572105
  شماره فکس: 88363765

  مجتمع پسرانه (دبستان، دوره متوسطه 1 و 2)

  دبستان

  شماره های تماس: 22063736 - 22362508 - 22351440
  شماره فکس: 22357307

  متوسطه دوره 1 و 2

  شماره های تماس: 88693010 - 88693009