توجه:

* حتما روز آزمون (پایه هفتم) عکس دانش آموز روی کارت چسبانده شود.

 


 

 

پیگیری با استفاده از کد ملی(متوسطه 1 پسر) 00-99


رکوردی یافت نشد

 

  اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی پایه دهم – (پسرانه)

 

 اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی پایه دهم – رشته علوم تجربی  (دخترانه)در رشته علوم انساني: به علت به حد نصاب نرسيدن ،فعلا ثبت نام نخواهيم داشت تا بعداز برگزاري آزمون متاخرين ،تصميم گرفته شود.