پیگیری با استفاده از کد ملی(دبستان دختر) 00-99


.
کارت ورود به جلسه آزمون ورودی مجتمع راه رشد
خلاصه اطلاعات
 آناهید
پوربصیر
24 / 2 / 1392
0
{paye copy:value} {paye:value}
شهید بهزادی شهرک غرب - دولتی - منطقه 2
 
* برای پیگری ثبت نام و دریافت مجدد کارت از کد ملی خود استفاده فرمایید.


* توجه:
 

نتایج 1 - 1 از 1

 

  اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی پایه دهم – (پسرانه)

 

 اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی پایه دهم – رشته علوم تجربی  (دخترانه)در رشته علوم انساني: به علت به حد نصاب نرسيدن ،فعلا ثبت نام نخواهيم داشت تا بعداز برگزاري آزمون متاخرين ،تصميم گرفته شود.