• تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمیباشد.
 • پرکردن همه فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.

توجه:
* تنها دانش آموزانی مجاز به ثبت نام در پایه اول دبستان می باشند که متولد نیمه دوم 91 یا نیمه اول 92 باشد، در غیر اینصورت ثبت نام ملغی خواهد شد.

* پس از اتمام ثبت نام، کارت پیش ثبت نام را چاپ کرده و تا روز مصاحبه نزد خود نگه دارید.(در صورت تمایل به رویت مجدد کارت -با استفاده از کدملی- از منوی اصلی؛ کارت پیش ثبت نام  را انتخاب نمایید)

 

اطلاعیه:  

 ظرفیت پذیرش در پایه اول دبستان (دخترانه و پسرانه) به اتمام رسید.

فرم پیش ثبت نام دبستان
 1. نام(*)
  نا معتبر.
 2. نام خانوادگی(*)
  نا معتبر.
 3. کد ملی(*)
  کد ملی تکراری است.
 4. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ تولد(*)
  / / ورودی نامعتبر
 6. محل تولد(*)
  ورودی نا معتبر
 7. داوطلب ثبت نام در پایه(*)
  ورودی نامعتبر
 8. داوطلب ثبت نام در پایه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. - نام فایل تصویر پرسنلی حتماً انگلیسی (لاتین) باشد.  
  - حجم تصویر پرسنلی نباید بیشتر از 500 کیلوبایت باشد. 
  - فرمت هاي قابل قبول براي فايل تصوير، فقط يكي از موارد (jpg) يا (jpeg) يا (png) یا (bmp) ميتواند باشد.  
 10. تصویر پرسنلی
  ورودی نامعتبر.
 11. - نام فایل تصویر پرسنلی حتماً انگلیسی (لاتین) باشد.  
  - حجم تصویر پرسنلی نباید بیشتر از 500 کیلوبایت باشد. 
  - فرمت هاي قابل قبول براي فايل تصوير، فقط يكي از موارد (jpg) يا (jpeg) يا (png) یا (bmp) ميتواند باشد.  
 12. تصویر پرسنلی(*)
  ورودی نامعتبر.
 13. ارزشیابی نوبت اول(*)
  ورودی نامعتبر
 14. نام مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی 98-97(*)
  ورودی نا معتبر
 15. نوع مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی 98-97(*)
  ورودی نامعتبر
 16. منطقه مدرسه/پیش دبستان سال تحصیلی 98-97(*)
  ورودی نامعتبر
 17. مشخصات پدر

  _______________________
 18. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 19. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 20. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 21. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 22. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 23. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 24. آدرس ایمیل(*)
  ورودی نامعتبر
 25. مشخصات مادر

  _______________________
 26. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 27. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 28. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 29. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 30. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 31. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 32. آدرس ایمیل(*)
  ورودی نامعتبر
 33. اطلاعات تماس

  _______________________
 34. نشانی منزل(*)
  ورودی نا معتبر
 35. تلفن منزل(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 36. نحوه آشنایی با مدرسه(*)
  ورودی نا معتبر
 37. (*)
  ورودی نامعتبر