لطفا قبل از تكميل فرم پيش ثبت نام ، نكات ذيل را با دقت مطالعه فرماييد:

 

  • تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمیباشد. 
  • پرکردن همه فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.  
  • به منظور پيش ثبت نام ، تكميل فرم هاي اوليه اينترنتي الزامي است، پس از تكميل فرم پيش ثبت نام، با استفاده از كد ملی مي توانيد كارت ورود به جلسه را پرينت بگيريد و تا روز آزمون نزد خود نگه دارید.
  • ارائه كارت پیش ثبت نام (ورود به جلسه دانش آموزان متوسطه2)، در روز آزمون اجباري است. (در صورت تمایل به رویت مجدد کارت -با استفاده از کدملی- از منوی اصلی؛ نمایش کارت پیش ثبت نام را انتخاب نمایید)
  • از بين دانش آموزان شركت كننده در آزمون ورودي(متوسطه2)، كساني كه حد نصاب لازم را كسب كنند، براي مصاحبه حضوري فراخوانده مي شوند و پس از آن جهت ثبت نام نهائي از تعداد محدودي دعوت به عمل خواهد آمد.
  • اعلام نتيجه آزمون هاي ورودي (متوسطه2) فقط از طريق وب سايت مجتمع ميسر خواهد بود.
  • سایر مقاطع آزمون ورودی ندارند. جهت مصاحبه از طریق شماره های ذکر شده در فرم پیش ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورت بروز مشكل در پركردن فرم در ساعات اداري با شماره تلفن مجتمع آموزشي راه رشد ۸۸۵۷۲۱۰۶ الي ۹ (داخلي ۱۲۹) تماس حاصل فرماييد.