پیش ثبت نام

به منظور شروع پیش ثبت نام مقطع مورد نظر را انتخاب فرمایید.
در صورت بروز مشكل ، در ساعات اداري با تلفنهاي مجتمع 9-88572105 (داخلي 129) تماس حاصل فرماييد.